NESTOREM MOŻESZ ZOSTAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE POD WARUNKIEM, ŻE OSIĄGNĄŁEŚ STATUS
PRAKTYKA (UCZESTNICZYSZ W PODZIALE PULI KLUBOWEJ) ORAZ WYKUPISZ PAKIET NESTOR. 

Rozwiązanie, które ma sens !

Kreator strony - przetestuj