LUBISZ PRACOWAĆ Z LUDŹMI ?  JEŚLI "TAK", TO JESTEŚ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU !!!
DOŁĄCZ DO GRONA KOORDYNATORÓW I DBAJ O ROZWÓJ NIE TYLKO GRONA SPRZEDAWCÓW ALE RÓWNIEŻ KLUBOWICZÓW MULTIBAZARU.
Koordynator odgrywa kluczową rolę w całym gronie klubowiczów Multibazaru. Pomaga dogłębnie zapoznać się z możliwościami jakie oferuje platforma handlowa oraz członkostwo w klubach. Podpowiada jak wykorzystać dostępne rozwiązania by zoptymalizować korzyści. Pełni też rolę łącznika pomiędzy klubowiczami, a zarządem platfomy przekazując ich uwagi i sugestie. 
Koordynator pełni też szczególną rolę w gronie sprzedawców klubu IKAR, rolę lidera. Kogoś, kto nie tylko zajmuje się sprzedażą, ale także budowaniem zespołu sprzedawców oraz wspieraniem i nadzorowaniem ich pracy. Koordynator wdraża nowego sprzedawcę, motywuje i scala z zespołem.
W ZAMIAN ZA ROZWÓJ RYNKU I CZĘŚCIOWĄ NAD NIM KONTROLĘ KOORDYNATOR MA MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA DODATKOWEJ PREMII WYNIKAJĄCEJ Z PODZIAŁU
 PULI KOORDYNATORSKIEJ. 
Po prostu - zarabiaj na sprzedaży. Niezależnie czy sam sprzedasz, czy nie i tak zarobisz. Chcesz zarabiać więcej zadbaj o sprzedaż własną oraz o efekty w grupie sprzedawców.
Pulę Koordynatorską tworzą premie rozwojowe wygenerowane od każdej sprzedaży w klubie IKAR, skumulowane i dzielone pomiędzy Koordynatorów w cyklach miesięcznych. 
Wynagrodzenie Koordynatora z Puli Koordynatorskiej w danym miesiącu, to efekt uśrednienia pracy wszystkich Koordynatorów i grup sprzedażowych. Wysokość premii nie jest bezpośrednio uzależniona od obrotu danej grupy, ale ma na nią wpływ. Każdy może mieć lepszy i gorszy miesiąc.  
CO NALEŻY ZROBIĆ BY ZOSTAĆ KOORDYNATOREM ?
Kryterium jakie należy spełnić, oczywiście poza tym, że trzeba być członkiem klubu IKAR jest wymóg spełnienia kwalifikacji. Nie ma znaczenia Twój wiek, płeć, wykształcenie czy posiadane doświadczenie. Najwyżej będziesz musiał więcej "zainwestować" w samego siebie, my w Ciebie też. 
Formularz
REJESTRACYJNY
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Kreator strony - przetestuj