LUBISZ PRACOWAĆ Z LUDŹMI ?  JEŚLI "TAK", TO JESTEŚ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU !!!
DOŁĄCZ DO GRONA KOORDYNATORÓW I DBAJ O ROZWÓJ NIE TYLKO GRONA SPRZEDAWCÓW ALE RÓWNIEŻ KLUBOWICZÓW MULTIBAZARU.
Koordynator odgrywa kluczową rolę w całym gronie klubowiczów Multibazaru. Pomaga dogłębnie zapoznać się z możliwościami jakie oferuje platforma handlowa oraz członkostwo w klubach. Podpowiada jak wykorzystać dostępne rozwiązania by zoptymalizować korzyści. Pełni też rolę łącznika pomiędzy klubowiczami, a zarządem platfomy przekazując ich uwagi i sugestie. 
Koordynator pełni też szczególną rolę w gronie sprzedawców klubu IKAR, rolę lidera. Kogoś, kto nie tylko zajmuje się sprzedażą, ale także budowaniem zespołu sprzedawców oraz wspieraniem i nadzorowaniem ich pracy. Koordynator wdraża nowego sprzedawcę, motywuje i scala z zespołem.
W ZAMIAN ZA ROZWÓJ RYNKU I CZĘŚCIOWĄ NAD NIM KONTROLĘ KOORDYNATOR MA MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA DODATKOWEJ PREMII WYNIKAJĄCEJ Z PODZIAŁU
 PULI KOORDYNATORSKIEJ. 
Po prostu - zarabiaj na sprzedaży. Niezależnie czy sam sprzedasz, czy nie i tak zarobisz. Chcesz zarabiać więcej zadbaj o sprzedaż własną oraz o efekty w grupie sprzedawców.
Pulę Koordynatorską tworzą premie rozwojowe wygenerowane od każdej sprzedaży w klubie IKAR, skumulowane i dzielone pomiędzy Koordynatorów w cyklach miesięcznych. 
Wynagrodzenie Koordynatora z Puli Koordynatorskiej w danym miesiącu, to efekt uśrednienia pracy wszystkich Koordynatorów i ich grup sprzedażowych. Wysokość premii nie jest bezpośrednio uzależniona od obrotu danej grupy, ale ma na nią wpływ. Każdy może mieć lepszy i gorszy miesiąc.  
CO NALEŻY ZROBIĆ BY ZOSTAĆ KOORDYNATOREM ?
Jedynym kryterium jakie należy spełnić, oczywiście poza tym, że trzeba być członkiem klubu IKAR jest wymóg spełnienia kwalifikacji i to jednorazowo. Nie ma znaczenia Twój wiek, płeć, wykształcenie czy posiadane doświadczenie. Najwyżej będziesz musiał więcej "zainwestować" w samego siebie, my w Ciebie też. 
Formularz
REJESTRACYJNY
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Kreator strony - przetestuj